Roadmap-ICT 

                                                                                                                                                                        Richtingaanwijzer naar de ICT toekomst.....

ProjectmanagementGoed projectmanagement is  voor ICT projecten van groot belang. Veel ICT projecten mislukken door onjuiste projectinrichting, miscalculaties, vergeten risico’s of een snel wijzigende(business) omgeving. Meer dan vijftien jaar ervaring in het leiden van ICT projecten en het hanteren van op maat gesneden Prince2 methodiek maken dat we van uw ICT project een succes kunnen maken.

Een ICT project wordt bij ons altijd vooraf gegaan door een analyse en projectvoorstel op basis waarvan u besluit of het project gestart kan worden. Onze projectvoering wordt gekenmerkt door te starten met een gedegen PID (Project Initiation Document), en voorziet tussentijdse rapportages en beslismomenten. Het behalen van de afgesproken projectdoelen binnen afgesproken financiële en tijdmarges is daarbij van groot belang voor het behalen van de afgesproken doelen.  Onze ervaring strekt zich uit van projecten op het vlak van software ontwikkeling, procesaanpassingen tot hardware infrastructuur implementatie.