Roadmap-ICT 

                                                                                                                                                                        Richtingaanwijzer naar de ICT toekomst.....

InformatiebeveiligingInformatiebeveiliging is de laatste jaren steeds belangrijker geworden omdat bedrijven zonder goed werkende ICT voorzieningen hun doelstellingen niet kunnen halen of hun voorbestaan niet zeker kunnen stellen zonder de garantie dat de ICT voorzieningen on onderbroken hun werk doen. Informatiebeveiliging gaan over de beschikbaarheid, de integriteit en de vertrouwelijkheid 
 van de gegevens die verwerkt worden.

Er zijn tal van  interne en externe bedreigingen waardoor de informatievoorziening onbetrouwbaar kan worden, waardoor de bedrijfsactiviteiten vertraagd worden of stil komen te liggen. Daarnaast is er een steeds strengere controle van de overheid op bijvoorbeeld de verwerking van privacy gevoelige gegevens. Overtredingen van de wet kunnen leiden tot hoge boetes.

Roadmap-ICT is in staat uw ICT voorzieningen door te lichten op tekortkomingen in de systeeminrichting of beveiliging van systemen. Dat wordt gedaan middels een zgn. Quick Scan op basis van de ISO 27001 norm. Hieruit komt een adviesrapport met de nodige aanbevelingen ter verbetering. Het opstellen van ene beveiligingsbeleid en het uitwerken van de beheer- en gebruiksprocedures wordt door ons op een projectmatige manier aangepakt.